Monday, 3 August 2015

Jurnal Pertanian PT14198 : Bahagian 4 (Masih Mencangkul)

Tiada banyak yang ingin diperkatakan. Cuma lebih kurang 40% sahaja kawasan yang siap dicangkul. Tanah keras dan berbatu menyukarkan keadaan.


No comments: