Saturday, 1 August 2015

Jurnal Tani PT14198 : Bahagian 2 (Mengenalpasti Tapak)

Saya telah mengenalpasti tapak yang strategik di belakang rumah sebagai tapak untuk kebun kami. Walaubagaimanapun, tanah di belakang rumah adalah dari jenis tanah liat dan berbatu. Bagus untuk tapak rumah tetapi kurang sesuai untuk pertanian.

Jadi saya telah memperuntukkan kawasan seluas lebih kurang 2.58 meter lebar dan 1.29 meter untuk dibuat batas. Saya mula menanda kawasan sempadan menggunakan cangkul kecil dan saya dapati tanahnya keras dan berbatu.

Ini merupakan cabaran pertama saya dari sekian banyak cabaran yang akan saya hadapi nanti. Tetapi alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan.

Jika perkiraan saya tepat, saya memerlukan kira-kira 36 biji batu-bata untuk membuat sempadan batas nanti.

Garisan sempadan batas di belakang rumah dibuat menggunakan cangkul kecil

No comments: